Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo. Với nhiều chức năng nghiệp vụ hay , giao diện đẹp rất hay cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Một số hình ảnh source code đề tài quản lý nhà hàng c#:

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Source code đề tài quản lý nhà hàng c# có những chức năng sau:

 • Đăng nhập, đăng ký tài khoản.
 • Xem, chỉnh sửa thông tin tài khoản.
 • Thay đổi mật khẩu.
 • Sao lưu dữ liệu.
 • Phục hồi dữ liệu.
 • Khóa màn hình.
 • Thay đổi giao diện ứng dụng.
 • Quản lý bán hàng.
 • Thanh toán và in hóa đơn.
 • Thêm, xóa sửa các loại sản phẩm.
 • Sửa thông tin, khóa, mở khóa tài khoản nhân viên.
 • Xem thống kê chi tiết doanh thu và hóa đơn.

Ngoài source code c# trên có những đồ án tương tự :

Báo cáo tốt nghiệp C# quản lý nhà hàng full source code và báo cáo

Source code quản lý nhà sách VB.NET full database và báo cáo (ĐATN)

Tải source code quản lý nhà hàng c# full báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code đề tài quản lý nhà hàng c# đầy đủ code và báo cáo”