Tải source code quản lý nhà hàng c# full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code quản lý nhà hàng c# full báo cáo. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code quản lý nhà hàng c# full báo cáo

Tải source code quản lý nhà hàng c# full báo cáo

Tải source code quản lý nhà hàng c# full báo cáo

Tải source code quản lý nhà hàng c# full báo cáo

Tải source code quản lý nhà hàng c# có nội dung sau:

LỜI NÓI ĐẦU5 

 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG6
 2. Mục đích thiết kế phần mềm quản lý nhà hàng6
 3. Thực trạng hoạt động quản lý các nhà hàng Việt Nam6

III. Tính khả thi6 

 1. Nghiệp vụ bán hàng7
 2. Nghiệp vụ quản lý kho7
 3. Nghiệp vụ bán hàng7
 4. Nghiệp vụ nhà bếp7
 5. Nghiệp vụ quản lý nhân viên7
 6. PHÂN TÍCH THẾT KẾ HỆ THỐNG8
 7. Mô hình Tương Tác Thông Tin8
 8. Mô hình DFD8
 9. Mô hình mức 08
 10. Phân rã ô xử lý (1)9
 11. Phân rã xử lý ô (1.1)10
 12. Phân rã xử lý ô 1.1.111
 13. Mô hình mức đỉnh12
 14. Hệ thống con13
 15. Xây dựng mô hình thiết kế14
 16. Quản lý bán hàng14
 17. Quản lý kho15
 18. Quản lý thực đơn16
 19. Quản lý bàn ăn16

III. Thiết kế Cơ sở dữ liệu17 

 1. Mô hình vật lý17
 2. Mô tả chi tiết18
 3. Bảng ProductCategory(Nhóm sản phẩm)18
 4. Bảng ProductType(Loại sản phẩm)18
 5. Bảng SupplierProduct(Nhà cung cấp)18
 6. Bảng Unit(Đơn vị)19
 7. Bảng Product(Sản phẩm)19
 8. Bảng GroupCustomer(Nhóm khách hàng)20
 9. Bảng Customer(Khách hàng)20
 10. Bảng Empoyee(Nhân viên)20
 11. Bảng Dish(Món ăn)21
 12. Bill(Hóa đơn)21
 13. BillDetail(Chí tiết hóa đơn)21

III. Thiết kế giao diện22 

Các kí hiệu chung22 

 1. Giao diện đăng nhập22
 2. Giao diện màn hình chính23
 3. Giao diện Danh mục sản phẩm24
 4. Giao diện Sản phẩm24
 5. Giao diện Đăng kí tài khoản25
 6. Giao diện Thông tin tài khoản trong hệ thống26
 7. Giao diện Khách hàng27
 8. Giao diện Bán hàng28
 9. Giao diện Báo cáo thông tin khách hàng29
 10. Báo cáo Bán hàng30
 11. Giao diện Thông tin Bản quyền phần mềm31
 12. Giao diện đổi mật khẩu đăng nhập31
 13. Giao diện lấy mật khẩu qua Email32
 14. Giao diện Hiển thị thông tin chi tiết của Danh mục sản phẩm33
 15. Giao diện Hiển thị thông tin chi tiết người dùng33
 16. TỔNG KẾT34
 17. Kết quả34
 18. Hạn chế34

III. Hướng phát triển34 

 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO35

1 review for Tải source code quản lý nhà hàng c# full báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Very good

Thêm đánh giá