Tải source code ứng dụng tìm và quản lý phòng trọ PHP – Android

Tải source code ứng dụng tìm và quản lý phòng trọ PHP Android . Đây là source code hay có báo cáo kèm theo cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình php.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code ứng dụng tìm và quản lý phòng trọ PHP - Android

Tải source code ứng dụng tìm và quản lý phòng trọ PHP – Android

Tải source code ứng dụng tìm và quản lý phòng trọ PHP - Android

Tải source code ứng dụng tìm và quản lý phòng trọ PHP – Android

Source code ứng dụng tìm và quản lý phòng trọ PHP – Android có những tính năng sau:

 • Tài khoản của người sử dụng: bao gồm các thuộc tính:
 • Email đăng ký * (emai này cũng sẽ được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống)
 • Mật khẩu *
 • Id của người sử dụng * : mỗi tài khoản sẽ có một Id duy nhất do hệ thống cấp
 • Tên hiển thị: tên do người sử dụng tự đặt (giống như một biệt danh)
 • Tình trạng hiên tại *: bao gồm 3 trạng thái:
 • Đã có chỗ ở
 • Muốn chuyển
 • Chưa có chỗ ở
 • Phòng đang ở: mã ID của phòng đang ở, đối với trạng thái của người sừ dụng là chưa có chỗ ở thì trường này để trống
 • Phòng trọ: do người sử dụng đăng ký, được hệ thống quản lý chặt chẽ
 • Mã ID của phòng *: mỗi phòng chỉ có 1 mã id xác định duy nhất do hệ thống cấp
 • Diện tích phòng * (m2)
 • Giá phòng/tháng * (VNĐ)
 • Địa chỉ *
 • Khu vực: chia theo các khu vực gần các cụm trường đại học như cụm bách khoa – xây dựng – KTQD, cụm Đại học quốc gia (Cầu giấy), cụm đại học nông nghiệp ….
 • Số tài khoản đang ở trong phòng: do hệ thống quản lý
 • Tình trạng phòng * :bao gồm 3 trạng thái:
 • Trống (Số tài khoản đang ở trong phòng =0)
 • Cần tìm thêm : có thêm 1 chỉ số là số người cần tìm thêm
 • Đầy (Không cần tìm thêm người, số tài khoản trong phòng >=1)
 • Các thuộc tính khác như:
 • Giá điện nước
 • Tình trạng an ninh
 • Một số thông tin khác liên quan tới phòng
 • Điểm đánh giá:
 • Các tài khoản đã hoặc đang ở phòng, thời gian ở và điểm đánh giá của từng tài khoản
 • Câu hỏi bảo mật của phòng: dùng để xác nhận 1 tài khoản có thật sự ở trong phòng hay không
 • Phòng đề xuất: là phòng trọ do người dùng đề xuất nhưng chưa thực sự có tài khoản nào ở trong phòng này, phòng có thể thực sự tồn tại hoặc là phòng ảo( do chưa có ai xác thực thông tin) , bao gồm các thuộc tính:
 • Mã ID phòng *: do hệ thống cung cấp
 • Diện tích phòng (m2)
 • Giá phòng/tháng (VNĐ)
 • Địa chỉ phòng *
 • Thời gian xuất hiện trong hệ thống

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code ứng dụng tìm và quản lý phòng trọ PHP – Android”