Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Đây là bài tập lớn môn lập trình windowns rất hay cho các bạn tham khảo. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý thư viện viết bằng ngôn ngữ lập trình c# kết nối sql có những chức năng chính như sau:

  1. chức năng nhập thông tin
  •  nhập thông tin sách: Từ khi sách được nhập về, lưu trữ, cho mượn, nhận trả, số lượng sách trong thư viện có thể lên hàng ngàn cuốn.
  • Nhập thông tin độc giả: Cập nhật thông tin về độc giả, số lượng độc giả có thể lên đến hàng ngàn người.

2. chức năng mượn trả sách

  • chức năng mượn trả sách là chức năng thường dùng nhất đối với thư viên, do đó chương trình phải được thiết kế hoạt động ổn định, các thao tác sử dụng dễ dàng nhanh chóng.

3. chức năng thống kê báo cáo

  • Phần thống kê báo cáo phải được đảm bảo việc thống kê về sách trong thư viện, sách mượn, sách mất.

4. chức năng tìm kiếm

  • Chức năng này giúp người dùng, quản lý tìm kiếm sách một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Một số hình ảnh phần mềm quản lý thư viện và file báo cáo:

Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code phần mềm quản lý thư viện trường đại học c# sql có báo cáo”