Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đây là luận văn tốt nghiệp hay được viết bằng ngôn ngữ lập trình c# có báo cáo kèm theo cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý thư viện được viết bằng ngôn ngữ lập trình c# với rất nhiều chức năng hay đặc biệt có báo cáo kèm theo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án. Dưới đây là một số chức năng chính như:

  • Quản lý kho sách
  • Quản lý độc giả
  • Quản lý mượn trả sách
  • Báo cáo thống kê
  • ….

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm quản lý thư viện:

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

1 review for Share code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    code luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý thư viện c#

Thêm đánh giá