Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Đây là code luận văn tốt nghiệp hay cho các bạn tham khảo. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Đây là luận văn tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin với đề tài quản lý thư viện được viết bằng ngôn ngữ lập trình c# rất hay cho các bạn học lập trình tham khảo làm đồ án. Dưới đây là một số chức năng chính bạn tham khảo thêm:

Cập nhật thông tin:

+ Thông tin về sách báo, tạp chí,

+ Thông tin về độc giả (gồm học sinh, sinh viên và giáo viên).

+ Thông tin về người dùng (thủ thư,…)

Quản lý quá trình mượn trả tài liệu của độc giả:

+Tìm kiếm tài liệu, độc giả theo nhiều tiêu chí khác nhau

+ Thống kê và in ấn theo nhiều tiêu chí.

+ Phục hồi và sao lưu dữ liệu.

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm quản lý thư viện:

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Một số source code c# bạn có thể tham khảo thêm:

Tải đồ án Code quản lý thư viện bằng c# SQL có báo cáo

Source code phần mềm quản lý thư viện c# sql server có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share code luận văn tốt nghiệp quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo”