Tải code game bắn xe tăng Java full code có báo cáo

Tải code game bắn xe tăng Java full code có báo cáo. Đây là code java khá hay cho các bạn tham khảo làm bài tập, đồ án môn lập trình Java.

Mô tả chi tiết

Tải code game bắn xe tăng Java full có báo cáo

Tải code game bắn xe tăng Java full có báo cáo

Nội dung code game bắn xe tăng java:

LỜI NÓI ĐẦU.. 2

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM… 3

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT, ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN.. 4

1.1          Mô tả yêu cầu bài toán. 4

1.2 Biểu đồ use case. 6

1.2.1 Biểu đồ use case tổng quan. 6

1.2.2 Biểu đồ use case phân rã mức 2. 6

1.3 Đặc tả use case. 7

CHƯƠNG 2.    PHÂN TÍCH THIẾT KẾ BÀI TOÁN.. 9

2.1 Biểu đồ trình tự. 9

2.2 Biểu đồ lớp. 10

2.3 Thiết kế chi tiết lớp. 13

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ VÀ THUẬT TOÁN SỬ DỤNG.. 15

CHƯƠNG 4.  XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA.. 17

4.1  Kết quả chương trình minh họa. 17

4.2       Giao diện chương trình. 17

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 22

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 22

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải code game bắn xe tăng Java full code có báo cáo”