Tải source code hệ thống quản lý trường học php

Tải source code hệ thống quản lý trường học php. Với nhiều tính năng hay cho các bạn tham khảo và phát triển làm đồ án sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, Mysql.

Mô tả chi tiết

Tải source code hệ thống quản lý trường học php

Tải source code hệ thống quản lý trường học php

Tải source code hệ thống quản lý trường học php gồm những tính năng sau:

  • quản lý điểm học sinh, sinh viên
  • quản lý sinh viên
  • quản lý học phần
  • quản lý sinh viên đăng ký học phần

Một số code liên quan:

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code hệ thống quản lý trường học php”