Download source code phần mềm quản lý kết quả học sinh php

Download source code phần mềm quản lý kết quả học sinh php. Đây là code hay cho các bạn download tham khảo, với nhiều tính năng có thể đem vào sử dụng ngay được. Download miễn phí tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Download source code phần mềm quản lý kết quả học sinh php

Download source code phần mềm quản lý kết quả học sinh php

Download source code phần mềm quản lý kết quả học sinh php

-Thêm Cập nhật Hiển thị Xóa Học kỳ.
– Thêm Hiển thị cập nhật Xóa đối tượng và dấu đầy đủ của chúng.
– Tạo / Phê duyệt / Từ chối tài khoản giáo viên / học sinh.
– Xem kết quả của mỗi học sinh và phần trăm của họ.
– Tải xuống Báo cáo kết quả dưới dạng định dạng PDF Có thể gửi hướng dẫn / thông báo tới mọi giáo viên.
– Cập nhật hồ sơ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Download source code phần mềm quản lý kết quả học sinh php”