Tải source code phần mềm Hệ thống thanh toán và kiểm kê siêu thị Laravel php

Tải source code phần mêm Hệ thống thanh toán và kiểm kê siêu thị Laravel php. Đây là code hoàn chỉnh với nhiều tính năng . Download hoàn toàn miễn phí tại 123code.vn.

Mô tả chi tiết

Tải source code phần mêm Hệ thống thanh toán và kiểm kê siêu thị Laravel php

Tải source code phần mêm Hệ thống thanh toán và kiểm kê siêu thị Laravel php

 

Tải source code phần mêm Hệ thống thanh toán và kiểm kê siêu thị Laravel php:


Tài khoản đăng nhập

  • as a Admin

username:admin

password:aaaaaaaa

  • as a user

username:user

password:aaaaaaaa

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code phần mềm Hệ thống thanh toán và kiểm kê siêu thị Laravel php”