Báo cáo tốt nghiệp website quản lý thư viện trường học php full database

Báo cáo tốt nghiệp website quản lý thư viện trường học php full database. Đây là source code php hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình php. Download source code php tại 123code.vn.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo tốt nghiệp website quản lý thư viện trường học php full database

Báo cáo tốt nghiệp website quản lý thư viện trường học php full database

Báo cáo tốt nghiệp website quản lý thư viện trường học php full database

Báo cáo tốt nghiệp website quản lý thư viện trường học php full database

Báo cáo tốt nghiệp website quản lý thư viện trường học php full database

Báo cáo tốt nghiệp website quản lý thư viện trường học php full database

Báo cáo tốt nghiệp website quản lý thư viện trường học php full database có những chức năng sau:

Quản lýThể loại: Quản lý Thể loại dùng để quản lý các thông tin của thể loại sách có trong thư viện.

QuảnlýTác giả:Dùng để lưu trữ thông tin của tác giả.

Quản lý Sách:Quản lý thông tin của sách có trong thư viện như tên, tác giả, ngày xuất bản, thể loại, …

Quản lý Học sinh: Dùng để quản lý tài khoản của học sinh .

Quản lý Mượn, trả sách: Dùng để quản lý thông tin việc mượn, trả sách tại thư viện, thống kê tình hình mượn, trả sách tại thư viện.

Đổi mật khẩu: Đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo tốt nghiệp website quản lý thư viện trường học php full database”