Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql với nhiều tính năng hay. Đây là bài tập lớn môn lập trình c#. Trong code có đầy đủ file sql cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Source code quản lý nhân sự có nhứng chức năng chình sau:

  • quản lý phòng ban
  • quản lý chức vụ
  • quản lý hồ sơ nhân viên
  • quản lý trình độ chuyên môn
  • quản lý trình độ ngoại ngữ
  • quản lý quá trình công tác
  • quản lý nhân viên chức vụ
  • thống kê báo cáo

Một số hình ảnh phần mềm quản lý nhân sự:

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay

Một số source code c# gần giống bạn tham khảo :

Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý nhân sự c# kết nối sql siêu hay”