Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#

Tải source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo cho các bạn tham khảo làm đồ án môn học lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Đồ án quản lý bán hàng có những chức năng chính sau :

  • quản lý người dùng
  • quản lý khách hàng
  • quản lý hóa đơn
  • quản lý sản phẩm
  • ….

Một số hình ảnh đồ án:

Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#

Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#

Một số source code c# khác bạn tham khảo thêm:

Source code đề tài phần mềm quản lý bán hàng c# kèm báo cáo

Tải phần mềm quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#”