Source code đề tài quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code đề tài quản lý thư viện c#  kết nối sql server với nhiều chức năng hay như quản lý sách, quản lý độc giả, báo cáo thống kê… rất hay cho các bạn tham khảo. code đã test và chạy rất tốt trên VS 2017.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Source code đề tài quản lý thư viện c# có những chức năng chính như sau bạn có thể tham khảo thêm để phù hợp với đề tài của mình .

1. Quản lý độc giả

– Quản lý thông tin độc giả

– Cho phép tìm kiếm độc giả
– thông tin độc giả theo nhiều trường dữ liệu khác nhau giúp việc tìm kiếm được dễ dàng, nhanh chóng

2. Quản lý mượn, trả sách

– Quản lý số sách độc giả mượn

– Quản lý ngày tháng năm, số lượng đầu sách độc giả mượn

– Quản lý số lượng sách độc giả được phép mượn tối đa và tối thiểu

3. Quản lý sách

– Quản lý các thông tin liên quan đến sách như: mã sách, thể loại ,tác giả ,nhà xuất
bản,năm xuất bản ,…

– Quản lý chi tiết về sách như tình trạng…

4. Thống kê, in báo cáo

– Hệ thống cho phép thư viện thực hiện việc thống kê, báo cáo tình hình bổ xung tài
liệu, sử dụng các nguồn quỹ bổ xung nhanh chóng, chính xác.

– Báo cáo thống kê chi tiết về lượng sách còn lại …

– Báo cáo tổng hợp các vốn tài liệu có trong thư viện.

– Thống kê số sách mượn theo định kỳ, báo cáo theo thể loại sách…

– Hệ thống cung cấp công cụ cho phép thư viện tự thiết kế mẫu báo cáo riêng phù hợp với đặc thù riêng của từng thư viện. Cho phép cập nhật, chỉnh sửa hay xóa đi mẫu báo cáo trong hệ thống nhanh chóng, dễ dàng.

– Quản lý độc giả đến thư viện theo học kỳ, thời gian mượn trả sách theo nội quyriêng từng thư viện, số lượng sách độc giả được phép mượn tối đa và tối thiểu

Một số hình ảnh đề tài:

Source code đề tài quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Source code đề tài quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Source code đề tài quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Source code đề tài quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Source code đề tài quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Source code đề tài quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Source code đề tài quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Source code đề tài quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Source code đề tài quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Source code đề tài quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

Một số source code c# gần giống bạn có thể tham khảo thêm:

Báo cáo thực tập quản lý thư viện c# wpf full báo cáo

Source code đề tài quản lý thư viện c# full báo cáo cực hay

1 review for Source code đề tài quản lý thư viện c# full chức năng có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Code hay để tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#

Thêm đánh giá