Báo cáo thực tập quản lý thư viện c# wpf full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Quản lý thư viện c# wpf full báo cáo. Đây là đồ án tốt nghiệp thực tập rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án sử dụng ngôn ngữ lập trình c#. Có các chức năng nghiệp vụ như quản lý sách , quản lý thể loại sách, quản lý nhân viên , báo cáo thống kê có xuất ra file excel….

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh code báo cáo thực tập quản lý thư viện c# wpf:

Báo cáo thực tập quản lý thư viện c# wpf full báo cáo

Báo cáo thực tập quản lý thư viện c# wpf full báo cáo

Báo cáo thực tập quản lý thư viện c# wpf full báo cáo

Báo cáo thực tập quản lý thư viện c# wpf full báo cáo

Báo cáo thực tập quản lý thư viện c# wpf full báo cáo

Báo cáo thực tập quản lý thư viện c# wpf full báo cáo

Một số chức năng chính của Báo cáo thực tập quản lý thư viện c# wpf:

 1. Các chức năng của hệ thống
 2. Quản trị hệ thống
 • Quản lý người dùng
 • Đăng nhập
 • Đăng xuất
 1. Quản lý tài liệu
 • Thêm tài liệu
 • Sửa thông tin tài liệu
 • Xóa tài liệu
 1. Quản lý độc giả(sinh viên)
 • Thêm độc giả
 • Xóa độc giả
 • Sửa thông tin độc giả
 1. Quản lý thể loại
 • Thêm thể loại
 • Xóa thể loại
 • Sửa thông tin thể loại
 1. Quản lý nhà xuất bản
 • Thêm nhà xuất bản
 • Xóa nhà xuất bản
 • Sửa thông tin nhà xuất bản
 1. Quản lý tác giả
 • Thêm tác giả
 • Xóa tác giả
 • Sửa thông tin tác giả
 1. Quản lý nhân viên
 • Thêm nhân viên
 • Sửa thông tin nhân viên
 • Xóa nhân viên
 1. Quản lý mượn/trả tài liệu
 • Quản lý mượn tài liệu:

+ Xử lý yêu cầu mượn

+ Lập phiếu mượn

+ Thêm phiếu mượn

+ Xóa phiếu mượn

 • Quản lý trả tài liệu:

+ Xử lý yêu cầu trả

+ Cập nhật phiếu mượn trả

 1. Tìm kiếm thông tin
 • Tìm kiếm tài liệu: Theo mã tài liệu, Theo tên tài liệu
 • Tìm kiếm độc giả: Theo mã độc giả, tên độc giả
 • Tìm kiếm thông tin mượn trả:

+ tìm kiếm tài liệu đang mượn

+ tìm kiếm độc giả đang mượn tài liệu.

 1. Thống kê, báo cáo và in ấn
 • Thống kê tình hình đang mượn tài liệu

Thống kê tình hình đã trả tài liệu

Một số source code c# wpf gần giống bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Source code phần mềm quản lý quán cafe c# wpf full báo cáo và data mysql

Chia sẻ source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf full data

1 review for Báo cáo thực tập quản lý thư viện c# wpf full báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Code hay

Thêm đánh giá