Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code đề tài quản lý nhân sự c#. Với nhiều chức năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp. Đề tài có đầy đủ code , sql và file báo cáo

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số chức năng chính của Source code đề tài quản lý nhân sự c# các bạn có thể tham khảo thêm:

 1. Quản lý hợp đồng nhân sự: Nếu có một nhân viên mới vào công ty thì cán bô nhân sự phải thêm vào hệ thống hợp đồng của nhân viên mới đó, nếu thông tin hợp đồng nhân sự bị sai sót thì cập nhật lại hợp đồng.
 2. Quản lý công việc: Khi có một công việc mới thì các bộ nhân sự phải thêm công việc vào hệ thống, nếu thông tin công việc bị sai thì cán bộ nhân sự cập nhật lại thông tin đúng, nếu có một công việc không còn được công ty thực hiện nữa thì cán bộ nhân sự xó công việc đó.
 3. Quản lý phòng ban: Khi công ty cần mở thêm một phòng ban mới công ty chưa có thì cán bộ nhân sự phải thêm phòng ban mới vào hệ thống, nếu công ty muốn đóng cửa một phòng ban thì cán bộ nhân sự xóa phòng ban đó sau khi phòng ban đó không còn nhân viên, nếu thông tin phòng ban bị sai thì cán bộ nhân sự cập nhật lại thông tin cho đúng.
 4. Quản lý nhân sự: Khi có một nhân viên mới vào công ty thì cán bộ nhân sự phải thêm mới nhân viên này vào hệ thống, nếu thông tin nhân viên bị sai sót thì cán bộ nhân sự cập nhật lại thông tin cho nhân viên đó.
 5. Xem thông tin cá nhân: Xem thông tin của chính cá nhân mình(không thể xem của người khác)
 6. Chỉnh sửa thông tin cá nhân: Mỗi nhóm người dùng có quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân khác nhau nhưng không chỉnh sửa được những thông tin không được phép chỉnh sửa.

Hình ảnh file báo cáo và giao diện đề tài:

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

Một số source code c# quản lý nhân sự bạn có thể tham khảo thêm:

Đề tài tốt nghiệp quản lý nhân sự c# wpf có báo cáo

Tải source code quản lý nhân sự c# full chức năng

1 review for Source code đề tài quản lý nhân sự c# sql full báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Code hay quá cám ơn bạn nhiều nhé

Thêm đánh giá