Tải source code quản lý nhân sự c# full chức năng

Tải source code quản lý nhân sự c# full chức năng. Với nhiều đồ án hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý nhân sự c# full chức năng

Tải source code quản lý nhân sự c# full chức năng

source code quản lý nhân sự c# có những nội dung sau:

Với nhiều tính năng như quản lý lý thông tin nhân viên, quản lý lương, quản lý , quản lý khen thưởng ký luật, trình độ học vẫn, quản lý phòng ban……..

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý nhân sự c# full chức năng”