Source code bán hàng quần áo c# database mysql

Source code bán hàng quần áo c# database mysql. Với nhiều chức năng nghiệp vụ hay cho các bạn đang học lập trình c# tham khảo .

Mô tả chi tiết

Source code bán hàng quần áo c# database mysql

Source code bán hàng quần áo c# database mysql

Source code bán hàng quần áo c# database mysql

Source code bán hàng quần áo c# database mysql

Source code bán hàng quần áo c# có những chức năng sau:

  • Nhập danh sách sản phẩm
  • Nhập loại sản phẩm
  • Danh mục sản phẩm
  • Danh sách khách hàng
  • Tra cứu
  • Báo cáo thống kê

….

Một số source code c# gần giống bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Chia sẻ source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf full data

Code đồ án quản lý cửa hàng viết bằng c# full chức năng

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code bán hàng quần áo c# database mysql”