Chia sẻ source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf full data

Chia sẻ source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf full data. Đây là source code bán hàng hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#. Code đã test và chạy rất tốt. các bạn tải code về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf:

Chia sẻ source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf full data

Chia sẻ source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf full data

Chia sẻ source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf full data

Chia sẻ source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf full data

Chia sẻ source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf full data

Chia sẻ source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf full data

Chia sẻ source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf full data

Chia sẻ source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf full data

source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf có những chức năng sau:

 • Danh sách khách hàng
 • Danh sách nhân viên
 • Danh sách tài khoản
 • Hiện thị chi tiết sản phẩm
 • Báo cáo thống kê
  • Báo cáo thống kê theo khoản thời gian
  • Báo cáo thống kê theo năm
  • Báo cáo thống kê theo ngày
  • Báo cáo thống kê theo tháng
 • Xem chi tiết hóa đơn
 • Xem chi tiết phiếu nhập

Và nhiều tính năng hay nữa . Ngoài source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ source code quản lý bán hàng điện thoại c# wpf full data”