Code đồ án quản lý cửa hàng viết bằng c# full chức năng

Code đồ án quản lý cửa hàng viết bằng c# full chức năng. Giao diện thân thiện, code dễ hiểu rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Code đồ án quản lý cửa hàng viết bằng c# full chức năng

Code đồ án quản lý cửa hàng viết bằng c# full chức năng

Code đồ án quản lý cửa hàng viết bằng c# full chức năng

Code đồ án quản lý cửa hàng viết bằng c# full chức năng

Code đồ án quản lý cửa hàng viết bằng c# full chức năng sau:

  • Hóa đơn bán hàng
  • hóa đơn nhập hàng
  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý nhân viên
  • quản lý hóa đơn
  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý nhà cung cấp
  • Quản lý loại sản phẩm
  • Quản lý bán hàng
  • Báo cáo thống kê

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Code đồ án quản lý cửa hàng viết bằng c# full chức năng”