Soucre code đề tài quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Soucre code đề tài quản lý khách sạn c# , phần mềm quản lý khách sạn c#. Đây là source code đề tài c# hay cho các bạn tham khảo làm đồ án.  Code quản lý khách sạn c# đã test và chạy rất tốt. các bạn tải code về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh Soucre code đề tài quản lý khách sạn c#:

Soucre code đề tài quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Soucre code đề tài quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Soucre code đề tài quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Soucre code đề tài quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Soucre code đề tài quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Soucre code đề tài quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Soucre code đề tài quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Soucre code đề tài quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Nội dung báo cáo Soucre code đề tài quản lý khách sạn c# như sau:

MỤC LỤC

 1. GIỚI THIỆU 5

1.1. Mục đích tài liệu  5

1.2. Phạm vi tài liệu  5

1.3. Thuật ngữ và các từ viết tắt 5

1.4. Tài liệu tham khảo  5

1.5. Mô tả tài liệu  5

 1. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM 6

2.1. Yêu cầu chung của phần mềm   6

2.2. Mục tiêu của phần mềm   6

2.3. Đối tượng người dùng  6

2.4. Mô hình tổng thể của phần mềm   6

 1. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 7

3.1. [Nghiệp vụ 1] 7

3.1.1. Sự kiện kích hoạt 7

3.1.2. Mô hình quy trình nghiệp vụ  7

3.1.3. Mô tả các bước  7

3.2. [Nghiệp vụ 2] 7

3.2.1. Sự kiện kích hoạt 7

3.2.2. Mô hình quy trình nghiệp vụ  7

3.2.3. Mô tả các bước  7

3.n. [Nghiệp vụ n] 8

3.n.1. Sự kiện kích hoạt 8

3.n.2. Mô hình quy trình nghiệp vụ  8

3.n.3. Mô tả các bước  8

 1. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM 9
 2. CÁC YÊU CẦU KHÁC 10

5.1. Yêu cầu tính dễ sử dụng  10

5.2. Yêu cầu về tính ổn định  10

5.3. Yêu cầu về hiệu năng  10

5.4. Yêu cầu bảo mật 10

5.5. Yêu cầu sao lưu và phục hồi 11

5.6. Yêu cầu về tính hỗ trợ  11

5.7. Yêu cầu về công nghệ  11

5.8. Yêu cầu về giao tiếp  11

5.9. Yêu cầu tài liệu người dùng và hỗ trợ trực tuyến  11

5.10. Yêu cầu pháp lý  11

5.11. Yêu cầu về các tiêu chuẩn áp dụng  11

….. 11

 1. TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU PHẦN MỀM 12

Một số source code quản lý khách sạn c# liên quan:

Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo

1 review for Soucre code đề tài quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Code hay cho các bạn đang học lập trình c# tham khảo làm đồ án tốt nghiệp

Thêm đánh giá