Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải code quản lý khách san viết bằng c# có báo cáo. Với nhiều chức năng như in ấn , báo cáo thống kê rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo

Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo

Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo

Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo

Code quản lý khách sạn viết bằng c# có nội dung sau:

LỜI NÓI ĐẦU.. 2

Bảng phân công công việc và tiến độ: 4

Chương 1: Khảo sát hiện trạng. 6

 1. Hiện trạng tổ chức: 6
 2. Hiện trạng nghiệp vụ: 6
 3. Hiện trạng tin học: 7

Chương 2: Phân tích. 9

 1. Lược đồ phân rã chức năng (FDD): 9
 2. Đặc tả và Mô hình hóa nghiệp vụ (DFD Model): 10
 3. Mô hình hóa dữ liệu (ERD Model): 22

Chương 3: Thiết kế. 28

 1. Thiết kế giao diện. 28
 2. Thiết kế xử lý. 49
 3. Thiết kế dữ liệu (RD – Relationship Diagram – Mô hình quan hệ): 56
 4. Thiết kế kiến trúc. 70

Chương 4: Cài đặt 83

 1. Công nghệ sử dụng: 83
 2. Vấn đề khi cài đặt: 83
 3. Mô tả giải pháp và kĩ thuật: 83

Chương 5 : Kiểm thử.. 84

Chương 6: Kết luận. 88

 

1 review for Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  quản lý khách sạn viết bằng c#

Thêm đánh giá