Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 2 bình chọn của khách hàng
(2 đánh giá của khách)

Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo. Đây là source code đồ án môn học rất hay cho các bạn đang học lập trình c# tham khảo. Có các chính năng như quản thức uống, quản lý hóa đơn, in ấn …

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh source code phần mềm quản lý quán cafe c# :

Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo

Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo

Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo

Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo

Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo

Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo

Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo

Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo

Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo

Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo

Các  yếu cầu chức năng áp dụng source code phần mềm quản lý quán cafe c# :

Yêu cầu 1: Quản lý thức uống – Thực hiện việc thêm, xóa, sửa thông tin thức uống.

Yêu cầu 2: Lập hóa đơn – Thực hiện việc tạo hóa đơn dựa trên các thức uống đã chọn.

Yêu cầu 3: Quản lý thông tin nhân viên – Thực hiện việc thêm, xóa, sửa thông tin nhân viên.

Yêu cầu 4: Chấm công nhân viên – Thực hiện việc chấm công ngày làm của nhân viên.

Yêu cầu 5: Quản lý tài khoản admin – Thực hiện việc quản lý tài khoản admin.

Yêu cầu 6: Thống kê doanh thu – Thực hiện việc tính toán xuất thống kê doanh thu theo một khoảng thời gian.

Yêu cầu 7: Thống kê lương nhân viên – Thực hiện việc tính toán thống kê lương của nhân viên theo một khoảng thời gian.

Yêu cầu 8: Đăng nhập – Thực hiện việc đăng nhập đối với tài khoản admin.

Ngoài source code đồ án c# trên các bạn có thể xem thêm ở đây:

Source code phần mềm quản lý quán cafe c# wpf full báo cáo và data mysql

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

Tải phần mềm quản lý quán cafe cà phê code c# có báo cáo

2 reviews for Share source code phần mềm quản lý quán cafe c# full data và báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    báo cáo có đầy đủ use case , lớp , biểu đồ trình tự ko ạ

  2. 5 trên 5

    :

    Đầy đủ như tiêu đề bạn nhé.

Thêm đánh giá