Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database. Đây là code đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

source code quản lý quán cafe full báo cáo và database có nội dung sau:

Mục lục

Chương 1. Tổng quan. 3

1.1        Đặt vấn đề: 3

1.2        Hướng giải quyết 3

1.3        Kế hoạch thực hiện. 3

Chương 2. Cơ sở lý thuyết 4

2.1        Giới thiệu về chương trình. 4

2.2        Giải thích các khái niệm. 4

Chương 3. Kết quả ứng dụng. 6

3.1        Đặc tả hệ thống. 6

3.2        Các sơ đồ. 7

3.3        Bảng ràng buộc toàn vẹn. 7

3.4        Các sơ đồ. 9

3.5        Một số hình ảnh của chương trình. 11

Chương 4. Kết luận và hướng phát triển. 13

Chương 5. Các tài liệu tham khảo. 13

 

1 review for Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

  1. 5 trên 5

    :

    Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

Thêm đánh giá