Tải phần mềm quản lý quán cafe – cà phê code c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải phần mềm quản lý quán cafe – cà phê code c# có báo cáo.Đây là đồ án hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải phần mềm quản lý quán cafe - cà phê code c# có báo cáo

Tải phần mềm quản lý quán cafe – cà phê code c# có báo cáo

Tải phần mềm quản lý quán cafe - cà phê code c# có báo cáo

Tải phần mềm quản lý quán cafe – cà phê code c# có báo cáo

Tải phần mềm quản lý quán cafe – cà phê code c# có nhưng from sau:

Ý nghĩa/Ghi chú
Màn hình để chỉnh sửa và thêm tài khoản
Màn hình chứa danh sách các tài khoản và thao tác với các tài khoản đó
Màn hình order thức uống cho khách và thanh toán hóa đơn cho khách
Màn hình cho phép xem hóa đơn bán hàng
Màn hình chứa danh sách các hóa đơn bán hàng
Màn hình cho phép thay đổi mật khẩu đăng nhập
Màn hình cho phép chỉnh sửa hóa đơn nhập hàng
Màn hình hiển thi danh sách các hóa đơn nhập hàng
Màn hình hiển thị danh sách hóa đơn nhập hàng
Màn hình hiển thị thông tin thống kê về các hóa đơn bán hàng
Màn hình cho phép thêm và chỉnh sửa khuyến mãi
Màn hình hiển thị danh sách các khuyến mãi
Màn hình cho phép thêm và chỉnh sửa loại thức uống
Màn hình hiển thị danh sách tất cả loại thức uống
Màn hình cho phép người dùng đăng nhập vào phần mềm
Màn hình hiển thị toàn bộ chức năng của phần mềm theo quyền đã được phân
Màn hình cho phép thêm và chỉnh sửa nguyên liệu
Màn hình hiển thị danh sách các nguyên liệu
Màn hình cho phép thêm và chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp
Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách nhà cung cấp nguyên vật liệu
Màn hình cho phép thêm hoặc chỉnh sửa thông tin nhân viên
Màn hình hiển thị danh sách các nhân viên
Màn hình hiển thị thông tin thống kê nhập hàng
Màn hình cho phép thêm phiếu chi
Màn hình hiển thị danh sách các phiếu chi
Màn hình hiển thị thông tin thống kê phiếu chi
Màn hình cho phép chỉnh sửa phiếu chi
Màn hình cho phép thêm phiếu kiểm kê
Màn hình hiển thị danh sách phiếu kiểm kê
Màn hình cho phép cập nhật phiếu kiểm kê
Màn hình cho phép thêm hoặc chỉnh sửa phiếu yêu cầu
Màn hình hiển thị danh sách phiếu yêu cầu
Màn hình cho phép thêm hoặc chỉnh sửa vai trò
Màn hình hiển thị danh sách các vài trò
Màn hình cho phép thêm hoặc chỉnh sửa sự cố
Màn hình hiển thị danh sách các sự cố
Màn hình cho phép thêm hoặc chỉnh sửa thông tin thành viên
Màn hình hiển thị danh sách các thành viên
Màn hình cho phép thêm hoặc chỉnh sửa
Màn hình hiển thị danh sách các thức uống

1 review for Tải phần mềm quản lý quán cafe – cà phê code c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải phần mềm quản lý quán cafe – cà phê code c#

Thêm đánh giá