Share code phần mềm bán hàng siêu thị máy tính c# sql

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đây là code đồ án hay cho các bạn sinh viên tham khảo làm đồ án cuối kỳ hoặc đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm bán hàng siêu thị máy tính có những chức năng chính như: quản lý nhân viên, quản lý nhà cung cấp, quản lý nhà sản xuất, quản lý loại sản phẩm, quản lý sản phẩm, quản lý đơn đặt hàng, quản lý phiếu nhập, quản lý khách hàng, báo cáo thống kê….

Một số hình ảnh phần mềm:

Share code phần mềm bán hàng siêu thị máy tính c# sql

Share code phần mềm bán hàng siêu thị máy tính c# sql

Share code phần mềm bán hàng siêu thị máy tính c# sql

Share code phần mềm bán hàng siêu thị máy tính c# sql

Share code phần mềm bán hàng siêu thị máy tính c# sql

Share code phần mềm bán hàng siêu thị máy tính c# sql

Share code phần mềm bán hàng siêu thị máy tính c# sql

Share code phần mềm bán hàng siêu thị máy tính c# sql

Share code phần mềm bán hàng siêu thị máy tính c# sql

Share code phần mềm bán hàng siêu thị máy tính c# sql

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo:

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

1 review for Share code phần mềm bán hàng siêu thị máy tính c# sql

  1. 5 trên 5

    :

    Share code phần mềm bán hàng siêu thị máy tính c#

Thêm đánh giá