Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#

Đây là đồ án môn lập trình windows hay cho các bạn sinh viên tham khảo làm đồ án . Trong đồ án có đây đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý bán hàng có những chức năng chính như sau:

Phân quyền hệ thống:

  • Đối với admin: thực hiện thao tác trên mọi danh mục.
  • Đối với user: chỉ có thể thực hiện thay đổi mật khẩu, xem thông tin khách hàng và thực hiện chức năng bán hàng.

Quản lý kho:

  • số lượng và đơn giá của hàng hóa trong kho

Quản lý tài chính, doanh thu:

  • bao gồm thông tin của các hóa đơn, doanh thu bán được của cá nhân và từ đó tính doanh thu tổng của cửa hàng.

Giao diện người dùng thân thiện, tiện ích và dễ sử dụng.

Một số hình ảnh phần mềm và file báo cáo:

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo:

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Share code xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng sách c# kèm báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#”