Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Đây là đồ án môn lập trình windows hay cho các bạn sinh viên công nghệ thông tin tham khảo. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm bán hàng linh kiện có những chức năng chính như sau:

  • Chức năng bán hàng
  • Chức năng quản lý khách hàng.
  • Chức năng quản lý nhân viên.
  • Chức năng quản lý tài khoản.
  • Chức năng quản lý xuất nhập kho.
  • Chức năng thống kê doanh thu.
  • Phân quyền sử dụng chức năng.

Một số hình ảnh phần mềm và file báo cáo:

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo:

Báo cáo môn lập trình cơ sở dữ liệu quản lý doanh thu cửa hàng c#

Share code chương trình quản lý nhân sự tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo môn lập trình windows phần mềm bán bán hàng linh kiện code c#”