Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

Đây là đề tài môn lập trình c# rất hay cho các bạn tham khảo. Trong đề tài có đầy đủ source code, file sql và báo cáo rất phù hợp cho các bạn sinh viện tải về nghiên cứu.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Hệ thống quản lý thư viện được viết băng ngôn ngữ lập trình c# kết nối sql server với nhiều chức năng hay như:

 •  Giao diện quản lý tài khoản người dùng
 • Giao diện thống kê sách đang mượn
 • Giao diện thống kê lịch sử mượn sách
 • Giao diện đăng xuất tài khoản
 • Giao diện quản lý thành viên
 • Giao diện quản lý sách
 • Giao diện quản lý phiếu mượn
 • Giao diện quản lý phiếu trả
 • Giao diện thống kê số sách đang mượn
 • giao diện thống kê số sách đã trả
 • ……

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm:

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo

Một số source code c# quản lý thư viện khác bạn có thể tham khảo thêm:

Đồ án phần mềm quản lý thư viện sách code c# có báo cáo, Lập trình window

Đồ án môn lập trình windows phần mềm quản lý thư viện c# có báo cáo

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đề tài xây dựng hệ thống quản lý thư viện code c# có báo cáo”