Báo cáo đồ án quản lý nhà sách VB.net – SQL server full chức năng

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Báo cáo đồ án quản lý nhà sách VB.net – SQL server full chức năng. Đây là đồ án nhập môn công nghệ phần mềm rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án. Code đã test và chạy rất tốt trên VS 2018.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số chức năng chính của đồ án quản lý nhà sách VB.NET :

 1. Màn hình chính.
 2. Màn hình Độc giả.
 3.  Màn hình Lập thẻ độc giả với tính đúng đắn.
 4.  Màn hình Lập thẻ độc giả với tính tiến hóa.
 5. Màn hình Loại độc giả. 43
 6. Màn hình Loại độc giả với tính đúng đắn.
 7.  Màn Hình Loại độc giả với tính tiến hóa.
 8. Màn hình Tiếp nhận sách
 9. Màn hình Tiếp nhận sách với tính đúng đắn
 10.  Màn hình Tiếp nhận sách với tính tiến hóa.
 11. Màn hình Thể loại sách.
 12.  Màn hình Thể loại sách với tính đúng đắn.
 13. Màn hình Thể loại sách với tính tiến hóa
 14. Màn hình Tình trạng sách.
 15.  Màn hình Tình trạng sách với tính đúng đắn
 16.  Màn hình Tình trạng sách với tính tiến hóa
 17. Màn hình Phiếu mượn sách.
 18. Màn hình Phiếu mượn sách với tính đúng đắn
 19. Màn hình Phiếu mượn sách với tính tiến hóa
 20. Màn hình Phiếu trả sách.
 21. Màn hình Phiếu trả sách với tính đúng đắn.
 22. Màn hình Phiếu trả sách với tính tiến hóa.
 23. Màn hình Báo cáo thống kê tình hình mượn trả sách theo thể loại

Hình ảnh file báo cáo :

Một số giao diện chính của đồ án :

Một số source code vb.net gần giống bạn có thể tham khảo ở đây:

 1. Chia sẻ source code quản lý thư viện c# data mysql
 2. Source code quản lý thư viện c# có báo cáo kèm database

1 review for Báo cáo đồ án quản lý nhà sách VB.net – SQL server full chức năng

 1. 5 trên 5

  :

  Với đầy đủ chức năng của quản lý nhà sách rất tốt cho các bạn đang học lập trình vb.net tham khảo

Thêm đánh giá