Source code quản lý thư viện c# có báo cáo kèm database

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code quản lý thư viện c# có báo cáo kèm database. Đây là code đồ án hay cho các bạn đang học môn lập trình c# tham khảo làm đồ án tốt nghiệp. Download source code c# tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code quản lý thư viện c# có báo cáo kèm database

Source code quản lý thư viện c# có báo cáo kèm database

Source code quản lý thư viện c# có nội dung sau:

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………………………………….2
MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………………………….3
CHƯƠNG I: BÀI TOÁN ĐẶT RA VÀ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG………………..4
1.1 Giới thiệu bài toán: ………………………………………………………………………………….4
1.2 Yêu cầu chung của bài toán:…………………………………………………………………….4
1.3 Cách thức giải quyết bài toán:………………………………………………………………….4
1.4 Phát biểu nghiệp vụ của bài toán: …………………………………………………………….4
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG………………………………………………………….5
2.1 Phân tích chức năng của hệ thống…………………………………………………………….5
2.2 Người sử dụng hệ thống: ………………………………………………………………………….5
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT THỰC THỂ ………………………..6
3.1 Xác định các thực thể toàn vẹn:………………………………………………………………..6
3.2 Xây dựng mô hình ER:…………………………………………………………………………….6
3.3 Xây dựng mô hình quan hệ ………………………………………………………………………7
3.4 Mô hình hệ thống …………………………………………………………………………………….7
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ CÂU LỆNH SQL………………………………………………………….8
4.1 Thủ tục (PROCEDURE) ………………………………………………………………………….8
4.2 Hàm (FUNCTION) ………………………………………………………………………………..11
4.3 View ………………………………………………………………………………………………………13
4.4 Trigger…………………………………………………………………………………………………..14
4.5 Phân Quyền: ………………………………………………………………………………………….17
CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN…………………………………..19
5.1 Kết luận…………………………………………………………………………………………………19
5.2 Demo giao diện ………………………………………………………………………………………19
5.3 Hướng phát triển……………………………………………………………………………………19
CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………….20
6.1 Tài liệu tham khảo online……………………………………………………………………….20
6.2 Giáo trình………………………………………………………………………………………………2

1 review for Source code quản lý thư viện c# có báo cáo kèm database

  1. 5 trên 5

    (xác minh chủ tài khoản):

    cho em hỏi mật khẩu tài khoản để vào là gì ạ

Thêm đánh giá