Quản lý bán hàng code c# kết nối sql có báo cáo

Share source code quản lý bán hàng c# với nhiều chức năng hay có báo cáo cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Đây là báo cáo đồ án môn học lập trình windown  rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Yêu cầu chức năng quản lý bán hàng :

  • Phân quyền hệ thống: Đối với admin: thực hiện thao tác trên mọi danh mục, Đối với user: chỉ có thể thực hiện thay đổi mật khẩu, xem thông tin khách hàng và thực hiện chức năng bán hàng.
  • Quản lý kho: số lượng và đơn giá của hàng hóa trong kho
  • Quản lý tài chính, doanh thu: bao gồm thông tin của các hóa đơn, doanh thu bán được của cá nhân và từ đó tính doanh thu tổng của cửa hàng.
  • Giao diện người dùng thân thiện, tiện ích và dễ sử dụng

Một số hình ảnh đồ án :

Quản lý bán hàng code c# kết nối sql có báo cáo

Quản lý bán hàng code c# kết nối sql có báo cáo

Quản lý bán hàng code c# kết nối sql có báo cáo

Quản lý bán hàng code c# kết nối sql có báo cáo

Quản lý bán hàng code c# kết nối sql có báo cáo

Quản lý bán hàng code c# kết nối sql có báo cáo

Quản lý bán hàng code c# kết nối sql có báo cáo

Quản lý bán hàng code c# kết nối sql có báo cáo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo:

Báo cáo kèm source code đồ án quản lý bán hàng viết bằng c#

Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp quản lý bán hàng c#

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Quản lý bán hàng code c# kết nối sql có báo cáo”