Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#. Download source code c# tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data

Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data

Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data

Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data

Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data

Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data

Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data

Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data

Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data

Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data

Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data có nội dung báo cáo như sau:

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN.. 3

1.1          GIỚI THIỆU.. 3

1.2          MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 3

1.2.1      Mục tiêu của đề tài 3

1.2.2      Phạm vi của đề tài 3

1.3          KHẢO SÁT HỆ THỐNG.. 3

1.3.1      Các nghiệp vụ cần giải quyết 3

Quản lý thông tin hàng. 3

Quản lý nhập hàng. 4

Quản lý xuất hàng. 4

1.3.2      Chi tiết quy trình nghiệp vụ. 6

Quy trình 4: xử lý bảo hành. 13

Quy trình 5: xửa lý đổi trả. 14

Quy trình 6: xử lý giao hàng. 16

Quy trình 7: xử lý thống kê. 17

1.3.3      Các mô-đun quan trọng của phần mềm.. 18

1.4          KẾT CHƯƠNG.. 18

CHƯƠNG 2. 19

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 19

2.1          GIỚI THIỆU.. 19

2.2          PHÂN TÍCH DỮ LIỆU.. 19

2.2.1      Mô hình sơ đồ hệ thống. 19

2.2.2      Phân tích yêu cầu hệ thống và quy trình nghiệp vụ. 20

2.3          PHÂN TÍCH XỬ LÝ.. 20

2.3.1      Yêu cầu chức năng. 20

2.3.2      yêu cầu phi chức năng. 21

2.4          KẾT CHƯƠNG.. 21

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 21

3.1          GIỚI THIỆU.. 21

3.2          MÔ HÌNH QUAN HỆ.. 22

3.3          MÔ HÌNH PHÂN CẤP CHỨC NĂNG.. 24

3.4          RÀNG BUỘC TOÀN VẸN.. 25

3.5          THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 25

CHƯƠNG 4. 50

KẾT LUẬN.. 50

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VỆC.. 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 51

 

1 review for Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c# full data

  1. 5 trên 5

    :

    Source code kèm báo cáo shop quản lý bán hàng điện thoại c#

Thêm đánh giá