Source code kèm báo cáo tốt nghiệp quản lý bán hàng c#

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp quản lý bán hàng c# . Đây là source code hay kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#. Download source code c# tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code kèm báo cáo tốt nghiệp quản lý bán hàng c#

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp quản lý bán hàng c#

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp quản lý bán hàng c# có nội dung sau:

MỤC LỤC

 1. TỔNG QUAN.. 4
 2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 4
 3. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG.. 5
 4. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI. 5
 5. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU.. 6

A.Phân tích hệ thống. 6

 1. Mô hình phân cấp chức năng. 7
 2. Mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh. 7
 3. Mô hình luồng dữ liệu mức đỉnh. 8
 4. Phân tích chi tiết chức năng. 9
 5. a) Quản lý thiết bị (hàng) nhập: 9
 6. b) Quản lý hàng xuất. 11
 7. c) Quản lý thiết bị. 12
 8. d) Quản lý nhân viên. 13
 9. e) Quản lý thông tin Nhà cung cấp: 14
 10. f) Thống kê, báo cáo: 14

B.Thiết kế hệ thống. 15

 1. Mô hình thực thể kết hợp. 15
 2. a) Xác định các thực thể. 15
 3. b) Mối quan hệ giữa các thực thể. 17
 4. c) Sơ đồ thực thể và các liên kết. 19
 5. Mô hình quan hệ. 19
 6. Thiết kế bảng CSDL.. 20
 7. THIETBI 20
 8. NHACUNGCAP. 21
 9. NHANVIEN.. 21
 10. TAIKHOAN_NV.. 22
 11. HOADON_BAN.. 22
 12. CHITIET_HDB.. 22
 13. HOADON_MUA.. 23
 14. CHITIET_HDM.. 23

III.      Thiết kế giao diện chương trình. 24

 

1 review for Source code kèm báo cáo tốt nghiệp quản lý bán hàng c#

 1. 5 trên 5

  :

  code hay cho các bạn sinh viên tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#

Thêm đánh giá