Đồ án mã hóa văn bản bằng phương pháp mã hóa DES code c#

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đây là đồ án môn toán rời rạc nâng cao được viết bằng ngôn ngữ lập trình c# . Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo cho các bạn tham khảo. Đồ án tải miễn phí.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Báo cáo đồ án môn toán rời rạc nâng cao viết chương trình mã hóa văn bản bằng phương pháp mã hóa des sử dụng ngôn ngữ lập trình c#. File báo cáo có nội dung như sau bạn có thể tham khảo

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN..

1.1.     Giới thiệu về mật mã học.

1.2.     Các thành phần của một hệ mật mã.

1.3.     Phân loại các hệ mật mã.

CHƯƠNG II.CHUẨN MẬT MÃ DES.

2.1.     Lịch sử của DES.

2.2.     Thuật toán và lưu đồ hoạt động của DES.

2.3.     Thuật toán sinh khóa con.

2.4.     Cấu trúc vòng lặp DES.

2.5.     Cấu trúc cụ thể hàm f.

2.6.     Cấu trúc của các S-Box.

2.7.     Các thuộc tính của S-Box.

2.8.     Các điểm yếu của DES.

2.8.1.  Tính bù.

2.8.2.  Khóa yếu.

2.8.3.  Tấn công bằng phương pháp vét cạn(bruce-force attack)

CHƯƠNG III.  CÀI ĐẶT DES.

3.1. Phân tích bài toán.

3.2. Kết quả demo.

3.2.1.  Thiết kế kiến trúc.

3.2.2.  Thiết kế giao diện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Một số hình ảnh đồ án:

Đồ án mã hóa văn bản bằng phương pháp mã hóa DES code c#

Đồ án mã hóa văn bản bằng phương pháp mã hóa DES code c#

Một số source code c# khác bạ tham khảo:

Source code mã hóa văn bản bằng phương pháp mã hóa DES c# có báo cáo

Tải miễn phí Báo cáo Kỹ thuật giấu tin trong ảnh sử dụng thuật toán LSB code c#

1 review for Đồ án mã hóa văn bản bằng phương pháp mã hóa DES code c#

  1. 5 trên 5

    :

    Đồ án mã hóa văn bản bằng phương pháp mã hóa DES code c#

Thêm đánh giá