Source code mã hóa văn bản bằng phương pháp mã hóa DES c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải miễn phí source code mã hóa văn bản bằng phương pháp mã hóa DES c# có báo cáo. Đây là đồ án báo cáo môn toán rời rạc  hay cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Dùng phương pháp mật mã có thể che dấu và bảo hộ những thông tin cơ mật, làm cho người chưa được uỷ quyền không thể lấy được thông tin, những thông tin được giấu kín kia được gọi là văn bản rõ, mật mã có thể đem văn bản rõ biến đổi thành một loại hình khác, gọi là văn bản mật. Sự biến đổi văn bản rõ thành văn bản mật gọi là mã hoá bảo mật, quá trình người thu nhận hợp pháp khôi phục từ văn bản mật trở thành văn bản rõ được gọi là quá trình giải mã (hoặc giải mật). Người thu nhận phi pháp có ý đồ phân tích từ văn bản mật ra thành văn bản rõ, gọi là giải dịch.

Một số hình ảnh đồ án :

Source code mã hóa văn bản bằng phương pháp mã hóa DES c# có báo cáo

Source code mã hóa văn bản bằng phương pháp mã hóa DES c# có báo cáo

1 review for Source code mã hóa văn bản bằng phương pháp mã hóa DES c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Source code mã hóa văn bản

Thêm đánh giá