Luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý gửi tiền tiết kiệm ngân hàng c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Phần mềm quản lý gửi tiền tiết kiệm ngân hàng c# kết nối sql . Trong đồ án có đầy đủ code, file báo cáo và sql rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý gửi tiền tiết kiệm ngân hàng c# với rất nhiều chức năng nghiệp vụ hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c# . Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

 1. Chức năng quản lý.
 • Quản lý người dùng:
  • Quyền người dùng.
  • Nhóm người dùng.
  • Quản lý nhân viên.
  • Giao dịch viên
 • Quản lý các chứng từ:
  • Quản lý sổ tiết kiệm.
  • Quản lý chi tiết phát sinh giao dịch.
  • Quản lý loại tiết kiệm
  • Quản lý phát sinh giao dịch.
 • Quản lý các loại danh mục:
  • Quản lý danh mục tài khoản.
  • Quản lý danh mục loại tiền.
  • Quản lý danh mục loại giao dịch.
  • Quản lý danh mục kỳ lãi tiết kiệm.
  • Quản lý lãi suất.
  • Quản lý số dư tiết kiệm.
 • Quản lý giao dịch
  • Quản lý khách hàng.
  • Phòng giao dịch.
  • Quầy giao dịch.
 1. Chức năng lập báo cáo
 • Danh sách khách hàng.
 • Số sổ tiết kiệm.
 1. Chức năng thống kê
 • Xuất phiếu thu.
 • Xuất phiếu chi.
 • Lập phiếu lưu.
 1. Chức năng tra cứu
 • Tra cứu thông tin khách hàng.
 • Thông tin nhân viên.
 • Thông tin sổ tiết kiệm.
 • Thông tin số lượng STK mà nhân viên trong ngày lập được.

Một số hình ảnh source code phần mềm và file báo cáo:

Luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý gửi tiền tiết kiệm ngân hàng c# có báo cáo

Luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý gửi tiền tiết kiệm ngân hàng c# có báo cáo

Luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý gửi tiền tiết kiệm ngân hàng c# có báo cáo

Luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý gửi tiền tiết kiệm ngân hàng c# có báo cáo

Luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý gửi tiền tiết kiệm ngân hàng c# có báo cáo

Luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý gửi tiền tiết kiệm ngân hàng c# có báo cáo

Luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý gửi tiền tiết kiệm ngân hàng c# có báo cáo

Luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý gửi tiền tiết kiệm ngân hàng c# có báo cáo

Mốt số source code đồ án c# khác bạn có thể tham khảo:

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

1 review for Luận văn tốt nghiệp phần mềm quản lý gửi tiền tiết kiệm ngân hàng c# có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Đây là đồ án tốt nghiệp hay cho các bạn tham khảo

Thêm đánh giá