Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql . Đồ án có đầy đủ code, sql, file báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án. Download đồ án tốt nghiệp sử dụng c#  tại 123code.vn

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql có những chức năng chính các bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

1. Yêu cầu lưu trữ :

 • Lưu trữ thông tin người dùng.
 • Lưu trữ thông tin khách hàng thuê phòng.
 • Lưu trữ thông tin khách hàng nhận, trả phòng.
 • Lưu trữ thông tin phòng.
 • Lưu trữ thông tin tình trạng phòng.
 • Lưu trữ thông tin loại phòng.
 • Lưu trữ thông tin thiết bị.
 • Lưu trữ thông tin dịch vụ.
 • Lưu trữ thông tin sử dụng dịch vụ của khách hàng.
 • Lưu trữ thông tin loại dịch vụ.
 • Lưu trữ thông tin đơn vị tính.
 • Lưu trữ qui định khách sạn.
 • Lưu trữ chính sách trả phòng.
 • Lưu trữ thông tin phiếu đăng ký thuê phòng.
 • Lưu trữ thông tin phiếu nhận phòng.
 • Lưu trữ thông tin hóa đơn.

2. Yêu cầu nghiệp vụ :

 • Quản lý người dùng.
 • Quản lý đăng ký thuê phòng.
 • Quản lý nhận trả phòng.
 • Quản lý hóa đơn.
 • Quản lý khách hàng.
 • Quản lý dịch vụ.
 • Quản lý phòng.
 • Quản lý thiết bị trong phòng.
 • Quản lý tình trạng phòng.

3. Yêu cầu báo biểu :

 • In danh sách khách hàng.
 • In hóa đơn.
 • In qui định của khách sạn (nội qui khách sạn, chính sách trả phòng).
 • Thống kê theo doanh thu phòng.
 • Thống kê theo chiết suất phòng.

Một số hình ảnh file báo cáo và đồ án:

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

Một số source code c# quản lý khách sạn gần giống bạn có thể tham khảo:

Source code quản lý khách sạn c# sql server giao diện đẹp

Source code hệ thống quản lý khách sạn c# có báo cáo

1 review for Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án sử dụng ngôn ngữ lập trình c#

Thêm đánh giá