Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# với nhiều chức năng hay. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# Có những chức năng chính như sau :

 1. Yêu cầu lưu trữ
 • Lưu trữ thông tin hợp đồng.
 • Lưu trữ thông tin bệnh viện.
 • Lưu trữ thông tin người phụ trách.
 • Lưu trữ thông tin nhân viên kỹ thuật.
 • Lưu trữ thông tin linh kiện.
 • Lưu trữ thông tin gói thầu.
 • Lưu trữ thông tin thiết bị.
 • Lưu trữ thông tin bảo trì.
 • Lưu trữ thông tin bảo hành.
 • Lưu trữ thông tin sửa chữa.
 1. Yêu cầu xử lý nghiệp vụ
 • Tiếp nhận hợp đồng mới.
 • Tiếp nhận người phụ trách mới.
 • Tiếp nhận thiết bị mới.
 • Nhập thông tin mới cho lịch bảo trì.
 • Cập nhật thông tin thiết bị.
 • Cập nhật thông tin lịch bảo trì.
 • Tra cứu hợp đồng
 • Tra cứu bệnh viện.
 • Tra cứu thiết bị.
 • Thống kê theo ngày
 • Thống kê theo thiết bị
 • Lập báo cáo bảo trì, bảo hành, sửa chữa

Một số hình ảnh file báo cáo và phần mềm:

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

Một số source code c# bạn tham khảo :

ĐỒ ÁN QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM C#_SQL

Luận văn tốt nghiệp quản lý khách sạn c# kết nối sql full code và báo cáo

1 review for Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý sửa chữa bảo trì thiết bị c# có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Code quá hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#

Thêm đánh giá