Đề tài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có báo cáo. Đây là source code webite bán háng hay cho các bạn tham khảo làm đồ án. Code đã test chạy rất tốt . Các bạn tải về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework:

Đề tài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có báo cáo

Đề tài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có báo cáo

Quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có những chức năng sau:

  1. Khảo sát 5

1.1.        Khảo sát chung. 5

1.2.        Đặt vấn đề, lấy ý kiến, thu thập thông tin. 5

  1. Tổng quan đề tài 5

2.1.        Lý do chọn đề tài 5

2.2.        Mục đích đề tài 6

2.3.        Ngôn ngữ. 6

  1. Phân tích yêu cầu phần mềm.. 6

3.1.        Giới thiệu. 6

3.1.1.       Mục đích. 6

3.1.2.       Phạm vi 6

3.1.3.       Tài liệu tham khảo. 6

3.2.        Mô tả tổng quan. 7

3.2.1.       Các tác nhân. 7

3.2.2.       Biểu đồ Use Case tổng quan. 7

3.3.        Biểu đồ Use Case phân rã. 8

3.3.1.       Phân rã Use Case “quản lý nhân viên”. 8

3.3.2.       Phân rã Use Case “quản lý thành viên”. 9

3.3.3.       Phân rã Use Case “quản lý sản phẩm”. 9

3.3.4.       Phân rã Use Case “quản lý bài viết”. 10

3.3.5.       Phân rã Use Case “quản lý đơn hàng”. 10

3.3.6.       Phân rã Use Case “quản lý giao dịch”. 11

3.3.7.       Phân rã Use Case “quản lý giỏ hàng”. 11

3.4.        Quy trình nghiệp vụ. 12

3.4.1.       Quy trình sử dụng hệ thống. 12

3.4.2.       Quản lý nhân viên. 12

3.4.3.       Quản lý thành viên. 13

3.4.4.       Quản lý sản phẩm.. 13

3.4.5.       Quản lý bài viết 14

3.4.6.       Quản lý đơn hàng. 14

3.4.7.       Quản lý giao dịch. 15

3.4.8.       Quản lý giỏ hàng. 15

  1. Thiết kế hệ thống phần mềm.. 15

4.1.        Thiết kế mức cao của hệ thống. 15

4.1.1.       Kiến trúc các thành phần của hệ thống. 16

4.1.2.       Tương tác giữa các thành phần. 16

4.1.3.       Định dạng giữ liệu. 17

4.2.        Xây dựng biểu đồ cơ sở dữ liệu. 17

  1. Xây dựng phần mềm.. 18

5.1.        Xây dựng dữ liệu. 18

5.2.        Xây dựng chức năng. 18

  1. Đánh giá và tổng kết 18

6.1.        Đánh giá tổng kết 18

6.2.      Lời cảm ơn  18

Ngoài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework các bạn có thể tham khảo source code sau:

Luận văn tốt nghiệp website bán hàng php CodeIgniter Framework full code và báo cáo

Code website bán hàng php CodeIgniter Framework full báo cáo

Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework ( báo cáo tốt nghiệp)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đề tài quản lý bán hàng điện thoại php CodeIgniter Framework có báo cáo”