Luận văn tốt nghiệp website bán hàng php CodeIgniter Framework full code và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Luận văn tốt nghiệp website bán hàng php CodeIgniter Framework full code và báo cáo. Là đồ án hay cho các bạn tham khảo. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Luận văn tốt nghiệp website bán hàng php CodeIgniter Framework full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp website bán hàng php CodeIgniter Framework full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp website bán hàng php CodeIgniter Framework full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp website bán hàng php CodeIgniter Framework full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp website bán hàng php CodeIgniter Framework full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp website bán hàng php CodeIgniter Framework full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp website bán hàng php CodeIgniter Framework full code và báo cáo

Luận văn tốt nghiệp website bán hàng php CodeIgniter Framework full code và báo cáo

Website bán hàng php CodeIgniter Framework có nội dung báo cáo như sau:

NHIỆM VỤ BÀI THI TỐT NGHIỆP. 55

Chương 1. GIỚI THIỆU.. 1

1.1         GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC BAN ĐẦU.. 1

1.1.1        Tính cấp thiết của đề tài:. 1

1.1.2        Những tiêu chí mà nhóm hướng đến:. 1

1.1.3        Mục tiêu và kế hoạch xây dựng đề tài:. 2

1.2         GIỚI THIỆU VỀ FRAMEWORK.. 3

1.2.1        Codeigniter Framework là gì?. 3

1.2.2        Các ưu điểm của Codeigniter Framework. 3

1.2.3        Sự hữu ích của Codeigniter Framework. 4

1.2.4        Cấu tạo của Codeigniter Framework. 5

1.2.5        Chức năng của thường hay sử dụng trong Codeigniter Framework. 5

1.3         GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ.. 6

1.3.1        Ngôn ngữ PHP.. 6

1.3.2        Ngôn ngữ CSS.. 8

1.3.3        Ngôn ngữ HTML.. 9

1.3.4        Ngôn ngữ JAVASCRIPT.. 9

Chương 2. MÔ TẢ NGHIỆP VỤ.. 11

2.1         QUY TRÌNH BÁN HÀNG.. 12

2.1.1        Mô tả quy trình đặt hàng, mua hàng:. 13

2.2         QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI VÀ GIAO HÀNG.. 14

2.2.1        Mô tả quy trình đóng gói, giao hàng:. 15

2.2.1        Một số ứng dụng khác (Nâng Cao):. 16

Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ.. 17

 1. 1 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 17

3.1.1        Sơ đồ DFD (Sơ đồ ngữ cảnh). 17

3.1.2        Sơ đồ DFD chi tiết mức 1 (mức chi tiết):. 18

3.1.3        Lược đồ quan hệ. 19

3.1.4        Mô tả dữ liệu.. 20

3.1.5        Sơ đồ logic dữ liệu ERD.. 26

 1. 2 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU: 27

Chương 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 31

 1. 1 GIAO DIỆN THIẾT KẾ.. 31

4.1.1        Giao diện Front-end.. 31

4.1.2        Giao diện Back-end (Admin). 33

4.1.3        Trình bày và giải thích các chức năng của web được xây dựng trong quá trình thực tập. 35

4.1.4        Công dụng của các chức năng cho đời sống hiện tại. 35

 1. 2 SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG.. 36

4.2.1        Sơ đồ phân rã chức năng của website bán hàng online:. 36

4.2.2        Sơ đồ phân rã chức năng ở trang quản trị của website bán hàng online:. 37

 1. 3 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHỨC NĂNG.. 38

4.3.1        Phần Trang Chủ.. 38

4.3.2      Trang quản trị 52

Chương 5. TỔNG KẾT.. 56

5.1         ƯU ĐIỂM: 56

5.2         NHƯỢC ĐIỂM: 56

5.3       CÁCH KHẮC PHỤC: 56

 

Cài đặt: 

 • Import database
 • Cấu hình trang: application\config\database.php

1 review for Luận văn tốt nghiệp website bán hàng php CodeIgniter Framework full code và báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Luận văn tốt nghiệp website bán hàng php

Thêm đánh giá