Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework ( báo cáo tốt nghiệp)

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework ( báo cáo tốt nghiệp). Với đây đủ tính năng của một website bán hàng rất tốt cho các bạn tham khảo. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework

Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework

Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework

Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework

Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework

Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework

Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework

Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework

Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework có nội dung báo cáo như sau:

DANH MỤC HÌNH ẢNH…………………………………………………………………………………………………….3
LỜI CÁM ƠN……………………………………………………………………………………………………………………..5
Chương I. MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………………………….6
1.1.Giới thiệu đề tài……………………………………………………………………………………………………..6
1.2.Mục đích đề tài……………………………………………………………………………………………………….6
1.3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………………………….6
1.4.Ý nghĩa đề tài …………………………………………………………………………………………………………7
Chương II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT…………………………………………………………………………………………..8
2.1.Xampp: ………………………………………………………………………………………………………………….8
2.2 Giới thiệu PHP ……………………………………………………………………………………………………….8
2.3 Giới Thiệu MySQL…………………………………………………………………………………………………8
2.4 Giới thiệu về Codeigniter: …………………………………………………………………………………………9
2.4.4 Hoạt động của Codeigniter: ……………………………………………………………………………12
2.4.5 Codeigniter URLs……………………………………………………………………………………………13
2.4.6 Định tuyến URI (URI Routing )………………………………………………………………………..14
2.4.7 Mô Hình MVC………………………………………………………………………………………………..15
2.4.8 Thư viện của Codeigniter ………………………………………………………………………………17
Chương III XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG…………………………………………………………………18
3.1.Phân tích nghiệp vụ và hệ thống……………………………………………………………………..18
3.1.1 Đặc tả Actor………………………………………………………………………………………………….18
3.1.2 Chức năng Actor …………………………………………………………………………………………..19
3.1.3 Đặc tả Use Case…………………………………………………………………………………………….20
3.1.4 Biểu đồ Use case ………………………………………………………………………………………….26
3.1.5 Biểu đồ trình tự …………………………………………………………………………………………..28
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu…………………………………………………………………………………………37
3.2.1 Phân tích cơ sở dữ liệu………………………………………………………………………………..37
3.2.2Lược đồ cơ sở dữ liệu…………………………………………………………………………………..39
Chương IV ỨNG DỤNG MINH HỌA …………………………………………………………………………………39
4.1 Chức năng của quản trị……………………………………………………………………………………….39
4.2 Trang giao diện người dùng…………………………………………………………………………………..45
Chương V. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN……………………………………………………………….50
5.1 Kết luận ……………………………………………………………………………………………………………..50
5.2 Hướng phát triển ……………………………………………………………………………………………..51
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………….5

Hướng dẫn cài đặt:

  • Import database
  • Cấu hình trang: application\config\database.php
  • Vào database xem user và admin đăng nhập quản trị website

1 review for Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework ( báo cáo tốt nghiệp)

  1. 5 trên 5

    :

    Source code kèm báo cáo website bán hàng php CodeIgniter Framework

Thêm đánh giá