Code website bán hàng php CodeIgniter Framework full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Code website bán hàng php CodeIgniter Framework full báo cáo . Đây là code đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng php. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Code website bán hàng php CodeIgniter Framework full báo cáo

Code website bán hàng php CodeIgniter Framework full báo cáo

Code website bán hàng php CodeIgniter Framework full báo cáo

Code website bán hàng php CodeIgniter Framework full báo cáo

Code website bán hàng php CodeIgniter Framework full báo cáo

Code website bán hàng php CodeIgniter Framework full báo cáo

Code website bán hàng php CodeIgniter Framework full báo cáo

Code website bán hàng php CodeIgniter Framework full báo cáo

Code website bán hàng php CodeIgniter Framework có nội dung báo cáo như sau:

MỤC LỤC:

1/ Danh mục hình-Giao diện. 2

1.1….. Trang dành cho khách hàng. 2

1.2 …. Trang Quản lí dành cho Admin. 6

2/ Danh mục bảngCSDL-ORACLE. 12

3/ Danh mục chữ viếttắt 17

4/ Chương 1: Giới thiệuOracle. 17

4.1……. Giới thiệu về OracleDatabase. 17

4.2……. Giới thiệu về OracleSever 17

5/ Chương2: Giới thiệu website. 19

5.1….. Tổng quát về website bánhàng. 19

5.2….. Đối tượng và quyền sử dụng hệthống. 19

5.3….. CSDL. 19

6….. Thamkhảo. 20

 Hướng dẫn cài  đặt:

  • import database
  • cấu hình trang: application\config\database
  • Vào data xem user và pass đăng  nhập quản trị

1 review for Code website bán hàng php CodeIgniter Framework full báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Code website bán hàng php CodeIgniter Framework full báo cáo

Thêm đánh giá