Code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql full chức năng

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Code quản lý nhân sự và tiền lương được viết bằng ngôn ngữ lập trình c# với rất nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Đây là code quản lý nhân sự và tiền lương với đầy đủ chức năng như: quản lý nhân sự, quản lý chấm công, quản lý tính lương cá nhân – tổng hợp theo tháng, quản lý bảo hiểm, quản lý nhân sự theo phòng ban, báo cáo thống kê….

Một số hình ảnh demo:

Code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql full chức năng

Code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql full chức năng

Code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql full chức năng

Code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql full chức năng

Code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql full chức năng

Code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql full chức năng

Code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql full chức năng

Code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql full chức năng

Code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql full chức năng

Code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql full chức năng

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Tải code phần mềm quản lý cửa hàng bán sách c# full chức năng

Báo cáo môn lập trình windows phần mềm quản lý bán hàng code c#

code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql server giao diện Devexpress

1 review for Code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql full chức năng

  1. 5 trên 5

    :

    Code quản lý nhân sự và tiền lương c#

Thêm đánh giá