code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql server giao diện Devexpress

Code quản lý nhân sự và tiền lương được viết bằng ngôn ngữ lập trình c# sử dụng giao diện Devexpress cho các bạn tham khảo.

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Hôm nay 123code.vn xin được giới thiệu cho các bạn sinh viên code quản lý nhân sự và tiền lương được viết bằng ngôn ngữ lập trình c# kết nối sql server với giao diện Devexpress siêu đẹp cho các bạn sinh viên tham khảo làm đồ án tốt nghiệp hoặc làm báo cáo cuối kỳ môn lập trình c#.

Code quản lý nhân sự và tiền lương có những chức năng chính như:

Phần hệ thống gồm có ( Đăng nhập, đăng xuất, phân quyền …), phần quản lý nhân sự gồm có ( quản lý nhân sự,quản lý bảo hiểm, quản lý đào tạo bồi dưỡng, quản lý phòng ban , khen thưởng kỷ luật … ), Phần quản lý tiền lương (chấm công nhân viên, quản lý lương theo tháng, quản lý lương cá nhân, tạm ứng tiền lương…) cuối cùng báo cáo thống kê đặc biệt có phần xuất ra file Ecxel.

Ảnh demo chương trình:

source code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql server giao diện Devexpress

source code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql server giao diện Devexpress

source code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql server giao diện Devexpress

source code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql server giao diện Devexpress

source code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql server giao diện Devexpress

source code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql server giao diện Devexpress

source code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql server giao diện Devexpress

source code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql server giao diện Devexpress

source code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql server giao diện Devexpress

source code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql server giao diện Devexpress

Một số source code c# khác về code quản lý nhân sự bạn tham khảo thêm ở dưới đây:

share code phần mềm quản lý nhân sự c# môn PTTKHT có báo cáo

Share code chương trình quản lý nhân sự tiền lương bằng c# kết nối sql có báo cáo

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “code quản lý nhân sự và tiền lương c# sql server giao diện Devexpress”