Code Demo bài toán Tháp Hà Nội sử dụng cấu trúc ngăn xếp c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Code Demo bài toán Tháp Hà Nội sử dụng cấu trúc ngăn xếp c# có báo cáo. Đây là đồ án môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật rất hay cho các bạn tham khảo. Code đã test chạy rất tốt đặc biệt có báo cáo kem theo.

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

 

Một số hình ảnh demo:

Code Demo bài toán Tháp Hà Nội sử dụng cấu trúc ngăn xếp c# có báo cáo

Code Demo bài toán Tháp Hà Nội sử dụng cấu trúc ngăn xếp c# có báo cáo

Code Demo bài toán Tháp Hà Nội sử dụng cấu trúc ngăn xếp c# có báo cáo

Code Demo bài toán Tháp Hà Nội sử dụng cấu trúc ngăn xếp c# có báo cáo

Nội dung báo cáo bài toán hà nội sử dụng cấu trúc ngăn xếp c#:

LỜI CẢM ƠN.. 3

DANH MỤC CÁC HÌNH.. 4

DANH MỤC CÁC BẢNG.. 5

NỘI DUNG.. 6

  1. Tổng quan đồ án. 6

1.1.     Lí do, mục đích chọn Đồ án mô phỏng Tháp Hà Nội 6

1.2.     Giới thiệu tổng quan về bài toán Tháp Hà Nội 6

1.2.1.          Lịch sử hình thành. 6

1.2.2.          Cách giải trong thực tế. 6

1.2.3.          Cách giải khác với cách nhìn của khoa học máy tính. 7

1.2.4.          Ứng dụng. 7

1.3.     Mục tiêu đồ án Mô phỏng bài toán Tháp Hà Nội 7

1.4.     Về đồ án Mô phỏng bài toán Tháp Hà Nội 8

1.4.1.          Khái niệm về mô phỏng bài toán. 8

1.4.2.          Tác dụng mô phỏng bài toán. 8

1.4.3.          Kiến trúc một hệ thống mô phỏng thuật toán. 8

1.4.4.          Mô phỏng bài toán tháp Hà Nội 8

1.4.5.          Lựa chọn ngôn ngữ cài đặt mô phỏng. 8

  1. Nội dung. 9

2.1.     Khái quát bài toán tháp Hà Nội bằng ngăn xếp. 9

2.1.1.          Ngăn xếp (stack) là gì 9

2.1.2.          Cấu trúc và đặc điểm của ngăn xếp. 9

2.1.3.          Ứng dụng của ngăn xếp. 9

2.1.4.          Ứng dụng của ngăn xếp vào bài toán Tháp Hà Nội 9

2.1.4.1.          Nguyên lí áp dụng vào thuật toán. 9

2.1.4.2.          Source thuật toán Tháp Hà Nội bằng ngăn xếp bằng C#. 9

2.1.4.3.          Input và output của thuật toán. 11

2.1.4.4.          Minh họa cho lời gọi HNTByStack(3). 11

2.1.4.5.          Vai trò và tác dụng của ngăn xếp trong thuật toán. 12

2.2.         Quá trình và công việc thực hiện đồ án. 13

2.3.     Thiết kế giao diện, backdrop. 13

2.7.     Chức năng nổi bật của chương trình. 17

2.8.     Cách thức hoạt động của chương trình. 17

  1. Kết luận và hướng phát triển. 17

3.1.     Ưu điểm.. 17

3.2.     Nhược điểm.. 17

3.3.     Phương án cải thiện. 17

PHỤ LỤC.. 18

TÀI LIỆU THAM KHẢO   19

Một số source code c# gần giống bạn có thể tham khảo:

Tải đồ án mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# có báo cáo

Báo cáo và code thuật toán KNN – K láng giềng gần nhất

 

 

 

1 review for Code Demo bài toán Tháp Hà Nội sử dụng cấu trúc ngăn xếp c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Code Demo bài toán Tháp Hà Nội sử dụng cấu trúc ngăn xếp c# có báo cáo

Thêm đánh giá