Báo cáo và code thuật toán KNN – K láng giềng gần nhất

Báo cáo và code thuật toán KNN – K láng giềng gần nhất. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo và code thuật toán KNN - K láng giềng gần nhất

Báo cáo và code thuật toán KNN – K láng giềng gần nhất

Báo cáo và code thuật toán KNN – K láng giềng có nội dung sau:

 1. MÔ TẢ PROJECT.. 4
 2. MÔ TẢ THUẬT TOÁN ÁP DỤNG.. 4
 3. Thuật toán Nearest Neighbour: 4
 4. Thuật toán k-NN: 5
 5. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH.. 7
 6. MÔ TẢ QUÁ TRÌNH LÀM… 9
 7. THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 9
 8. THIẾT KẾ LỚP.. 10
 9. YÊU CẦU DỮ LIỆU.. 14
 10. KIỂM THỬ.. 14

III.   MÔ TẢ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.. 17

 1. KẾT LUẬN.. 17

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo và code thuật toán KNN – K láng giềng gần nhất”