Chia sẻ source code quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Chia sẻ source code quản lý khách sạn c# full data và báo cáo. Đây là source code báo cáo môn học lập trình c#. có đầy đủ tính năng của một phần mềm quản lý khách sạn.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh source code quản lý khách sạn c#:

Chia sẻ source code quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

source code quản lý khách sạn c# có nội dung báo cáo như sau:

LỜI CẢM ƠN.. 2

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.. 3

LỜI MỞ ĐẦU.. 4

CHƯƠNG 1: HIỆN TRẠNG.. 7

1.1. Hiện trạng tổ chức. 7

1.1.1.Đối nội 7

1.1.2. Đối ngoại 8

1.1.3.Cơ sở vật chất 8

1.2. Hiện trạng nghiệp vụ(chức năng và phi chức năng). 9

1.3. Hiện trạng tin học (phần cứng, phần mềm, con người). 9

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH.. 10

2.1.Lược đồ phân chức năng (FDD). 10

2.1.1.Lược đồ FDD.. 10

2.1.2.Bảng giải thích/mô tả các chức năng. 10

2.2.Đặc tả và Mô hình hóa nghiệp vụ (DFD Model). 11

2.3.Mô hình hóa dự liệu (ERD Model). 17

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ.. 18

3.1.Thiết kế giao diện. 18

3.1.1.Sơ đồ liên kết màn hình. 18

3.1.2.Danh sách màn hình và mô tả chức năng từng màn hình. 19

3.1.3.Giao diện và Mô tả xử lý sự kiện từng màn hình. 20

3.2.Thiết kế xử lý {Danh sách các xử lý và thuật giải}. 37

3.2.1.Danh sách các xử lý 37

3.2.2.Thuật giải 38

3.3.Thiết kế dữ liệu (RD – Relationship Diagram – Mô hình quan hệ). 42

3.3.1.Sơ đồ RD cả hệ thống. 42

3.3.2.Giải thích từng bảng, kiểu dữ liệu. 43

3.3.3.Khóa và ràng buộc toàn vẹn. 45

3.3.4.Thiết kế dữ liệu mức vật lý. 46

3.4.Thiết kế kiến trúc. 49

3.4.1.Mô hình tổng thể kiến trúc. 49

3.4.2. Danh sách các componet/Package. 49

3.4.3. Giải thích tương tác/giao tiếp giữa các components. 49

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT.. 50

4.1.Công nghệ sử dụng. 50

4.2.Vấn đề khi cài đặt. 51

4.3.Mô tả giải pháp và kỹ thuật. 52

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ… 54

5.1. Chất lượng và Kiểm thử.. 54

5.1.1. Chất lượng. 54

5.1.2. Kiểm thử.. 54

5.2.Xác minh và Xác nhận phần mềm… 55

5.2.1.Xác minh. 55

5.2.2.Xác nhận. 56

5.3.Phương pháp kiểm thử.. 56

5.4.Nguyên tắc kiểm tra chung. 56

5.5.Phương pháp kiểm tra. 57

5.6.Kỹ thuật kiểm tra. 57

5.6.1Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-Box Testing). 57

5.6.2Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-Box Testing). 58

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN.. 59

6.1. Kết quả đạt được. 59

6.2. Hạn chế. 59

6.3. Hướng phát triển. 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 59

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ.. 60

Ngoài code quản lý khách sạn c#  bạn có thể tham khảo source code khác ở đây:

Soucre code đề tài quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo

 

1 review for Chia sẻ source code quản lý khách sạn c# full data và báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Chia sẻ source code quản lý khách sạn c#

Thêm đánh giá