Báo cáo và source code đề tài quản lý nhà sách c# database mysql

source code đề tài quản lý nhà sách c# database mysql có báo cáo .Với nhiều chức năng nghiệp vụ hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn c#. Có hướng dẫn cài đặt .

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh source code đề tài quản lý nhà sách c#:

Báo cáo và source code đề tài quản lý nhà sách c# database mysql

Báo cáo và source code đề tài quản lý nhà sách c# database mysql

Báo cáo và source code đề tài quản lý nhà sách c# database mysql

Báo cáo và source code đề tài quản lý nhà sách c# database mysql

Báo cáo và source code đề tài quản lý nhà sách c# database mysql

Báo cáo và source code đề tài quản lý nhà sách c# database mysql

Báo cáo và source code đề tài quản lý nhà sách c# database mysql

Báo cáo và source code đề tài quản lý nhà sách c# database mysql

Source code đề tài quản lý nhà sách c# có những chức năng sau:

2.1  Màn hình đăng nhập. 4

2.2  Màn hình quán lý sách. 5

2.3  Màn hình thêm sách. 6

2.4  Màn hình cập nhật sách. 6

2.5  Màn hình quán lý nhân viên. 7

2.6  Màn hình thêm nhân viên. 8

2.7  Màn hình cập nhật nhân viên. 8

2.8  Màn hình quán lý tác giả. 9

2.9  Màn hình quán lý thể loại sách. 10

2.10   Màn hình quán lý nhà xuất bản. 11

2.11   Màn hình quán lý phiếu nhập. 12

2.12   Màn hình lập phiếu nhập sách. 13

2.13   Màn hình quán lý  hóa đơn bán sách. 13

2.14   Màn hình lập hóa đơn. 14

2.15   Màn hình tìm kiếm.. 15

2.16   Màn hình báo cáo nhập kho. 17

2.17   Màn hình bảo cáo doanh thu. 18

2.18   Màn hình thống kê tồn kho. 19

2.19   Màn hình tạo biểu đồ. 20

2.20   Màn hình đổi mật khẩu. 20

2.21   Màn hình giới thiệu. 21

Ngoài source code đồ án c# trên bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Đề tài phần mềm quản lý thư viện c# full data và báo cáo

Tải source code đồ án quản lý nhà sách c# có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo và source code đề tài quản lý nhà sách c# database mysql”