Đề tài phần mềm quản lý thư viện c# full data và báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý thư viện c# full data và báo cáo với đầy đủ các chức năng nghiệp vụ như quản lý sách, in ấn báo cáo thống kê … các bạn tải code về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Một số hình ảnh  phần mềm quản lý thư viện c#:

Đề tài phần mềm quản lý thư viện c# full data và báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý thư viện c# full data và báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý thư viện c# full data và báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý thư viện c# full data và báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý thư viện c# full data và báo cáo

Đề tài phần mềm quản lý thư viện c# full data và báo cáo

Một số nghiệp vụ phần mềm quản lý thư viện c#:

Quản lý thông tin độc giả

  • Thư viện cần quản lý thông tin độc giả bao gồm Họ tên, Loại đọc giả, Email, Ngày sinh, Địa chỉ, Số sách đang mượn, Tiền nợ,…
  • Tìm kiếm độc giả

Quản lý sách

  • Thông tin cần quản lý của một quyển sách bao gồm: Tên Sách, Thể loại, Tác giả, Nhà Xuất Bản, Ngày nhập, Năm xuất bản, Giá trị, Tình trạng,…
  • Tìm kiếm sách

Quản lý việc mượn trả sách của độc giả

  • Mỗi lượt mượn sách độc giả chỉ được mượn một số sách nhất định.
  • Số sách được mượn mỗi lượt có thể thay đổi ở những thời điểm khác nhau.
  • Độc giả chỉ có thể tiếp tục mượn sách khi đã trả hết sách và tiền phạt (nếu có) của lần mượn trước.
  • Việc mượn trả sách được quản lý bằng Phiếu mượn và Phiếu trả.

Nếu độc giả trả trễ hoặc làm mất, hư hỏng sách thì thủ thư sẽ xuất Phiếu phạt

Một số bài viết liên quan:

Tải source code đề tài quản lý thư viện java có database và báo cáo

Chia sẻ source code quản lý thư viện c# data mysql

Source code quản lý thư viện c# có báo cáo kèm database

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đề tài phần mềm quản lý thư viện c# full data và báo cáo”